Jak prawidłowo przygotować pliki ?

Specyfikacja

Plik o druku powinien:

  • być zapisany w rozszerzeniu PDF i TIFF
  • posiadać spady z każdej strony minimum 3mm
  • posiadać margines wewnętrzny bezpieczeństwa 3mm
  • być przygotowany w rozmiarze docelowym, w skali 1:1
  • być przygotowany w przestrzeni kolorystycznej CMYK – wszystkie kolory PANTONE zostaną automatycznie przekonwertowane
  • posiadać wszystkie teksty zamienione na krzywe
  • nie posiadać podpiętego profilu ICC
  • posiadać grafiki w rozdzielczości 300dpi – w przeciwnym razie na wydruku mogą być widoczne chcarekterystycrzne pixele
  • teksty oraz inne elementy nie mogą być cieńsze niż:  0,5 pt – 0,176mm 

 

3mm (margines wewnętrzny – format brutto) – odległość na jaką powinny być odsunięte wszystkie elementy takie jak: teksty, logotypy, etc.

Spad (format brutto) – Odległość 3mm dodana do formatu netto z każdej strony wydruku (pozwala to uniknąć białej obwódki wokół gotowej pracy w przypadku nieprecyzyjnego jej obcięcia).

– – –   – Linia cięcia.

Zalecane jest wykonanie wydruku próbnego.
Proszę pamiętać, nieskalibrowany monitor oraz zwykła drukarka biurowa nie przedstawiają kolorów w wiarygodny sposób.